Seachd: The Inaccessible Pinnacle (2007)

Rate this post
Watch Seachd: The Inaccessible Pinnacle (2007)  Online Movie Trailer, Review, & Buy MoviesMovie Plot:  Làn fhìrinn na sgeòil. The truth is in the story. When a young man, Angus, visits his dying Grandfather in hospital he cannot hold back his boyhood quest for the truth – the truth behind the death of his parents and the truth behind his Grandfather’s ancient, incredible, fearful stories. Stories from the whole swathe of Gaelic history of poisoned lovers, bloody revenge, water-horses and Spanish gold. His Grandfather hijacks Angus’ life for one last time leading him to one of Scotland’s most treacherous mountains, The Inaccessible Pinnacle on the Isle of Skye, and an ancient truth he never expected to find. Seachd: The Inaccessible Pinnacle is the first Scottish Gaelic feature film. Làn fhìrinn na sgeòil. Tha Aonghas air a bhith air tòir na fìrinn o òige, miann a tha a’ teannachadh na inntinn ‘s na chorp nuair a thuigeas e gu bheil am bàs gu laighe air a Sheanar. Tha fios aig Aonghas gu bheil an t-àm dha eòlas a chur air an fhìrinn mu bhàs a phàrantan ‘s cuideachd mu sgeulachdan a …

Released:   2007   Genre:   Drama