Watch "Young Detective Dee: Rise of the Sea Dragon" Full Movie Online
error

A plugin is needed to display this video.

Install plugin...

Title : Young Detective Dee: Rise of the Sea Dragon

Genre : Action, Crime, Fantasy, Adventure

Cast : Mark Chao (Dee Renjie), AngelaBaby (Ruiji), William Feng (Yuchi Zhenjin), Kim Bum (Yuan Zhen), Carina Lau (Wu Zetian), Chen Kun (Dr. Wang Pu), Chien Sheng (The Emperor), Lin Gengxin (Shatuo Zhong), Dong Hu (Huo Yi), Zhang Shan (Chusui Liang), Guoyi Chen (Admiral), Tie Nan (Bo Qianzhang), Yan Jie (Kuang Zhao), Wang Xichao (Zhou Qian), Ma Jingjing (Touba Lie), Chao Hsu Lin (Cheng An), Zhang Hao (Taoist Priest Rui Yun), Limin Deng (Master Wang), Guoyin Jiang (Eunuch Lao), Yulin Gao (Ding Yuanda), Jiatong Lai (Vice-Admiral), Jaihui Yan (Vice-Admiral), Hangyu Tian (Vice-Admiral), Nuo A. (Tuoba Lie's Man), Tuli Guer (Tuoba Lie's Man), Qingjian Wu (Tuoba Lie's Man), Peng Zhou (Tuoba Lie's Man), Yuanfeng Gao (Tuoba Lie's Man), Fucheng Zhang (Tuoba Lie's Man), Meihui Chen (Ruiji's Maid), Wenxue Sun (Ruiji's Maid), Junzhu Zhang (Ruiji's Maid), Hui Guo (Da Lisi Guard), Xiaoluo Mo (Da Lisi Guard), Gangqiang Yang (Da Lisi Guard), Guoqiang Wu (Da Lisi Guard), Chao Xu (Da Lisi Guard), Junjie Guan (Da Lisi Guard), Mingzhe Song (Da Lisi Guard), Tanwei Pang (Da Lisi Guard), Qiankun Ma (Da Lisi Guard), Teng Zhou (Da Lisi Guard), Yuzhan Gao (Da Lisi Guard), Chen Song (Huoyi's Man), Fanjie Meng (Huoyi's Man), Jianfeng Chen (Huoyi's Man), You Zhang (Huoyi's Man), Rongjian Yang (Huoyi's Man), Guangchao Liu (Huoyi's Man), Maoping Zhan (Apprentice to Wang Pu), Yongyong Yang (Apprentice to Wang Pu), Guangwen Bao (Apprentice to Wang Pu), Xiao Xiao (Court Lady), Hanyi Zhang (Court Lady), Lili Wang (), Xiaoqin Xu ()

Movie Plot : The action-packed and captivating tale of Dee Renjie's beginnings in the Imperial police force. His very first case, investigating reports of a sea monster terrorizing the town, reveals a sinister conspiracy of treachery and betrayal, leading to the highest reaches of the Imperial family.